člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Akcie v roku rok 2016


5
.-7.5.2016
Košice

hotel Centrum


ČSGK
SSGK
SGP

 
22. MEDZINÁRODNÉ   SLOVENSKO - POĽSKO -  ČESKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

     

Trnava

XI. 2016

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

História podujatí

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 
2015 --- 2014 --- 2013 --- 2012 ---  2011
  ---   2010   --- 2009

 

späť