Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Český svaz geodetů a kartografů
 

 XXVIII. Medzinárodné 
slovensko - poľsko - české
geodetické dni

Tradičné stretnutie  slovenských, poľských, českých geodetov, katastrálnikov, GISakov, kartografov a zamestnancov národmých úradov.

hotel Holiday Inn Trnava

30.5. - 1.6. 2024

 

 

 Pozvánka (pdf)       e-mail: ssgk@ssgk.sk   Prihláška (online)

 

V roku 2024 sa začína už 10. rotácia Medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní. Môžeme konštatovať, že v každej sérií konferencií sme mali možnosť vzájomne porovnať riešenia úloh a projektov, ktoré sa realizovali v štátnej správe, komerčných firmách a v akademickej obci. Umožňuje nám to sledovať úžasný technologický pokrok v meračských technológiách, možnostiach spracovania a vizualizácie v mapovaní, inžinierskej geodézií, či prácach v katastri nehnuteľností. Našou snahou je nielen nadviazať na odborný program geodetických dní, ale tiež akcentovať spoločenskú stránku programu s dôrazom na vzájomné porozumenie si v našich materinských jazykoch.

 

Plánovaný program 
28. Medzinárodných slovensko - poľsko - českých
geodetických dní:

Blok 1.    Informácie od predsedov národných rezortov
        
 - výsledky
činností rezortov z uplynulého roku

Blok 2.    Národné služby GNSS

Blok 3.    Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
          v zrkadle nových technológií

Blok 4.    Manažment kvality geodetických prác

Blok 5.    Študentské referáty

V jednotlivých blokoch okrem národných prednášok odznejú i študentské referáty a predstavenie sponzorov.

 

           Rámcový časový harmonogram:

Štvrtok 30.5.   
                         od   13:30     príjazd a prezencia účastníkov, obed v hoteli HoliDay Inn
                         od   14:00     ubytovanie v hoteli HoliDay Inn Trnava
                        16:00 - 17:30  zahájenie a odborné referáty
                        18:00 - 19:30  prehliadka Trnavy
                        20:00               raut v hoteli HoliDay Inn

Piatok 31.5.     9:00 – 11:45   odborné referáty
                         12:00 – 13:00  obed
                         14:30 – 18:00  organizované exkurzie
                         20:00               gala večer, hudba a tanec v hoteli

Sobota  1.6.    9:00 – 11:30   odborné referáty
 
                         11:30 – 11:45  predstavenie miesta 2025, ukončenie akcie
                          11:45 - 12:45   obed, odjazd účastníkov

 

       Ponuka odborných exkurzií:

1.       Vojenské historické múzeum Piešťany
https://www.vhu.sk/muzejne-oddelenie-piestany

2.        Výroba a ochutnávka vína: Mrva & Stanko (Trnava)
https://www.mrvastanko.sk/

3.        Náučný chodník výroby medoviny (Včelco Smolenice)https://www.vcelovina.sk

 

Registrácia:  

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať iba prostredníctvom národného spoluorganizátora najneskoršie do 10.4.2024.
Pre Slovensko e-mailom,  alebo prostredníctvom ON-LINE zo stránky akcie na SSGK
.

Základný účastnícky poplatok:  400  € zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v 1/2, materiály, exkurziu, občerstvenie cez prestávky, stravovanie (štvrtok obed, večera, piatok plná penzia, sobota raňajky)).
Členovia SSGK majú z celkocej ceny zľavu 15 €.
Úhradu bankovým prevodom na účet SSGK je potrebné uhradiť do 24.4.2024. Po tomto termíne sa zvyšuje na 450 €.
Stornovanie prihlášky po 1.5.2024 dní nie je možné, iba  možnosť dať náhradníka.

 

Údaje na bankový prevod:  VÚB a.s., Bratislava – Ružinov   

IBAN:  SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

VS: IČO  (resp. dátum narodenia),  POZNÁMKA:  priezviská

Odborní a organizační garanti:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľová 15, 815 94  Bratislava,
e-mail:
ssgk@ssgk.sk

Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa   
 

 

Sp..\index.html