Český svaz geodetů a kartografů
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 XXVII. medzinárodné  česko - slovensko - poľské
geodetické dni

tradičné stretnutie  českých, slovenských, poľských geodetov, katastrálnikov, kartografov a zamestnancov úradov.

Rezort Sobotín - 25.-27.5.2023

 

 Pozvánka (pdf)       e-mail: ssgk@ssgk.sk

Plánovaný program 
XXVII. medzinárodných  poľsko – česko  – slovenských
geodetických dní:

Blok 1.    Informácie predsedov národných rezortov
        
 
Aktuality z činnosti úradov v uplynulom roku
predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva

Blok 2.    Geodetické základy, štátne bodové pole a nové         technologie
Novinky z oblasti geodetických Základov, rezortnej transformačnej služby a SKPOS - Smolík K., GKÚ

Blok 3.       Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
Kataster nehnuteľností, pozemkové úpravy a komplexná pozemková reforma - Hudecová Ľ., SSGK, STU BA - KG

Blok 4.       Geodetické merania v stavebnictve a priemysle
DIAĽNICA D1 HUBOVÁ - IVACHNOVÁ, TUNEL ČEBRAŤ - Krupec M., GeoKod Bratislava

Blok 5.       Študentské referáty
Bezkontaktné metódy merania v banskom priemysle - štúdia z kameňolomu Dreveník - Peťovský P. + kol. , BERG KE

Implementace a testování softwarové knihovny pro výpočet efektů vzdálené zóny u sférických integrálních transformací -
Šprlák M. + kol., Západočeská univerzita v Plzni

V jednotlivých blokoch okrem národných prednášok odznejú i študentské referáty a predstavenie sponzorov.

           Rámcový časový harmonogram:

Štvrtok 25.5.    7:45 - 8:00 - zajazdový autobus AZAD z parkoviska pred DK Ružinov
                         do –  12:30      príjazd a prezencia účastníkov
                         13:00 – 18:30  slavnostné zahájenie a odborné referáty
                         20:00               spoločná večera
Piatok 26.5.     9:00 – 11:45   odborné referáty
                         12:00 – 13:00  obed
                         15:00 – 19:00  organizované prehliadky
                         20:00               slávnostný raut, hudba a tanec

Sobota  27.5.    9:00 – 11:30   odborné referáty a diskusia, ukončenie                          11:45 – 12:45  obed a ukončenie akcie
cca 13:00     odjazd autobusu do Bratislavy

 

Pripravované piatkové prehliadky, s výberom:

1.        Zámek a papírny Velké Losiny:

https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs ; https://www.rpvl.cz/cz

2.        Elektrárna Dlouhé Stráně:

https://www.dlouhe-strane.cz

3.        Maršíkov dřevěný kostel, mlýn a pálenice:

https://www.iclosiny.cz/; http://drevenekostely.tode.cz/kostely/marsikov.html ; http://palenicemarsikov.cz/o-na;
https://www.ullersdorf.cz/produkty-ullersdorf/degustace-a-exkurze

Registrácia:  

   Záväznú prihlášku je potrebné zaslať iba prostredníctvom národného spoluorganizátora najneskoršie do 10.4.2023 e-mailom,  prostredníctvom ON-LINE z stránky prípadne poštou na SSGK.

Účastnícky poplatok:  400  € zahrňuje ubytovanie (2 nocľahy v 1/2), k materiály, stravovanie, exkurziu. Členovia SSGK majú z tejto ceny zľavu na 380 €.eny zľavu Úhradu bankovým prevodom je potrebné splatiť do 10.4.2023.
Storno poplatok  15 dní pred akciou je to 100 % (vložné  sa nevráti, možnosť náhradníka).

 

Údaje na bankový prevod:  VÚB a.s., Bratislava – Ružinov   

IBAN:  SK18 0200 0000 0000 1213 3062 

VS: IČO  (resp. dátum narodenia),  POZNÁMKA:  priezviská

Národní organizátori:

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľová 15, 815 94  Bratislava,
e-mail:
ssgk@ssgk.sk

Český svaz geodetů a kartografů  o.s. -  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny – ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa