Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

Plán akcií na rok 2023

 

I.Q.2023

 

SSGK
SSFDP

Work shop

Kurz modernej fotogrametrie


25.-27.
V.2023
Sobotín (ČR)

 

ČSGK
SSGK
SGP
 

 
27. MEDZINÁRODNÉ ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

25.-26.X.2023
Žilina

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


30. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

 

Akcie v roku 2022

Plán akcií na rok 2017

Plán akcií na rok 2016

Plán akcií na rok 2014

späť