Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

Plán akcií na rok 2022

 

I.-III. 2022

 

SR

Opatrenia vlády SR a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva pri platnej situácií z dôvodu Corana vírusu neumožňujú "jednoducho" organizovať hromadné akcie do odvolania.


2.-4.VI.2022
Lodž (PL)

 

SSGK
SGP
ČZGK

 
26. MEDZINÁRODNÉ
 POĽSKO - ČESKO - SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

11..-12.X.2022
Praha (ČR)

 

ČZGK, SSGK
 

 

14. mezinárodná konferencia
 GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

 

26.-27.X.2022
Žilina

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


29.SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

 
24.XI.2
022
Štrbské Pleso

 

SSGK


9. Valné zhromaždenie
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov


24.-25.XI.2022
hotel Trigan


SSGK
KGGI SvF
GKÚ

 
TATRY 2022

GLOBÁLNA GEODÉZIA A GEOINFORMATIKA
70 ROKOV KATEDRY KGGI


25.-27.V.2023
Sobotín (ČR)

 

SSGK
SGP
ČZGK

 
27. MEDZINÁRODNÉ ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKÉ GEODETICKÉ DNI 

tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

Plán akcií na rok 2017

Plán akcií na rok 2016

Plán akcií na rok 2014

späť