Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

 

Výkonný výbor SSGK
(od 9. Valného zhromáždenia  - 24.11.2022 - 25.11.2026)

doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING -  predsedníčka
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., EUR ING - podpredseda 
Ing. Štefan Nagy - podpredseda
členovia
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., EUR ING
Ing. Iveta Lešková
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Ing. Monika Švecová

Odborné skupíny:

menuje na návrh VV Rada SSGK

Revízna komisia:

Ing. Ingrid Močková - predsedníčka

doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD.  - 
p. Lenka Šályová

Partneri:

          
     

 • Registrácia novÉHO Člena 

  vzhľadom na prevádzkovanie GDPR je možná registrácia po súhlase s GDPR, kontaktujte e-mailom resp. telefonicky

 • Identifikácia SSGK

  SSGK
  člen ZSVTS
  Koceľová 15

  821 08  Bratislava - Ružinov
   
  E-mail: ssgk()ssgk.sk

  zapísaná v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR od 9.10.1990
  s oblaťou činností VTS, pod
  číslom
  VVS/1-900/90-2999.

  IČO: 17314453
  DIČ:
  2020835740

  Nie sme platci DPH

  Banka

  Všeobecná úverová banka - pobočka Bratislava
  Páričková 2

  názov účtu: SSGK
  BIC:
  SUBASKBX

  IBAN:
  SK18 0200 0000 0000 1213 3062

   


 Registrácia novÉHO Člena 

vzhľadom na prevádzkovanie GDPR je možná registrácia po súhlase s GDPR, kontaktujte e-mailom resp. telefonicky