Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Plán akcií na rok 2021


I.Q.2021

 

SR
 


Z dôvodu nariadení vlády sa hromadné akcie nebudú pravdepodobne môcť organizovať.
 

 

IX. 2021
ČR

 

ČZGK, SSGK

 

14. mezinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

     

 

XI.2021
Holiday Inn Žilina

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu


2022


SSGK
SGP
ČZGK

 

 
26. MEDZINÁRODNÉ SLOVENSKO
- POĽSKO - ČESKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

     

späť