Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen  

 

Výkonný výbor SSGK
(od 8. Valného zhromáždenia  - 23.11.2018 - 24.11.2022)

Ing. Dušan Ferianc, EUR ING -  predseda VV
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING - podpredsedníča 
Ing. Štefan Nagy - podpredseda
členovia
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., EUR ING
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., EUR ING
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Monika Švecová

Odborné skupíny:

menuje na návrh VV Rada SSGK

Revízna komisia:

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.  -  predseda
Ing. Peter Barica
Ing. Zuzana Kadáková

Partneri:

          
     

 • Identifikácia SSGK

  SSGK
  člen ZSVTS
  Koceľová 15

  821 08  Bratislava - Ružinov
   
  E-mail: ssgk()ssgk.sk

  zapísaná v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR od 9.10.1990
  s oblaťou činností VTS

  IČO: 17314453
  DIČ:
  2020835740

  Nie sme platci DPH

  Banka

  Všeobecná úverová banka - pobočka Bratislava
  Dulovo nám 1

  názov účtu: SSGK
  BIC:
  SUBASKBX

  IBAN:
  SK18 0200 0000 0000 1213 3062

   


 Registrácia novÉHO Člena 

vzhľadom na prevádzkovanie GDPR je možná registrácia po súhlase s GDPR, kontaktujte e-mailom resp. telefonicky