člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Vydané publikcie

    Publikácie označené :-) je možné objednať  a vyzdvihnúť v sídle SSGK v Bratislave alebo zaslaním na dobierku

 

 

2015      
   
 

Marek J.

 2. KNIHA o zememeračoch, geodetoch a kartografoch Slovenska  a o vývoji ich vzdelávania  na odborných školách (1918–2015)
Ďalšia publikácia z encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 424 strán.
ISBN
978-80-89626-07 -6

 
člen SSGK
25 €

2015      
:-)   
 

Ďungel K.
Marek J.

 5. KNIHA o katastri nehnuteľností
(od nepamäti po rok 2014)

Ďalšia publikácia z encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 400 strán.
ISBN
978-80-89626-06 -9

25 € 

2014      
vypredané  
 

Fičor D.
Marek J.

 4. KNIHA o mapách
(vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS - geoinformatika)

Ďalšia publikácia z zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 464 strán.
ISBN
978-80-89629-05 -2

 

2014      
:-)   
 

  Horňanský I.
  Maták E.
 1. KNIHA o historických osobnostiach zemermeračstva
(od nepamäti po rok1918, s 394 stranamy prehľadu odbornej literatúry - výberu duševného vlastníctva)

Prvá publikácia z pripravovanej encyklopédie zememeračstva.
Brožované vydanie, A4, 466 strán.
ISBN
978-80-89626-0 -5

19 € 

2011      
:-)   
 

  Marek J. PO STOPÁCH VOJENSKÉHO ZEMEPISNÉHO ÚSTAVU NA SLOVENSKU
Publikácia vydávaná pri príležitosti autorového jubilea mapuje činnosť vojenských zememeračov na Slovensku
ISBN
978-80-969692-9 -6

10 € 

2011      
:-)

 

 

Marek J. POHĽAD DO HISTÓRIE KATASTRA NA SLOVENSKU
Publikácia venovaná k 20. výročiu SSGK dáva novozozbieranú dokumentáciu o vývoji katastra
ISBN
 978-80-969692-6-5

10 € 

2008      

:-)    
 

 Marek a kol. Jubilejný deň zememeračov
Reprezentačná publikácia pri príležitosti 70. výročia výstavy a zjazdu   zememeračov v Bratislave v porovnaní s súčasnosťou   (XII.2008)
ISBN
 978-80-969692-3-4

15 €

2008      
vypredané

 Maták Predmety spomienok  - spomienky na geodetické práce
(pevná väzba)
ISBN
978-80-969692-2-7

3 € 

2007
vypredané

 Marek a kol.  Mapovanie  - Historický prehľad
 
ISBN 978-80-969692-1-0

2006      
vypredané

Nejedlý - Marek -Priam  Geodetické základy  - Historický prehľad
 
ISBN 80-231-0357-1

 

2006     
vypredané

Marek - Nejedlý  Kataster  - Historický prehľad
(2. upravené a doplnené vydanie)
ISBN 80-231-0356-3

 

2005      

vypredané

Marek - Maták -
Vanko
 Geodeti a kartografi Slovenska  1700- 2003
(dodatok 2005)
ISBN 80-85672-74-X

2004       vypredané

 Bajkay  Slovník maďarsko - slovensko -nemecký
(Kataster nehnuteľností)
ISBN 80-85672-76-6

2004      
vypredané

 Marek -   Maták -
 Vanko
 Geodeti a kartografi Slovenska  1700- 2003 ISBN 80-85672-74-X

2003      
vypredané

 Maták  Ján Botto - básnik a geodet ISBN 80-85672-3

2002      
vypredané

 Marek -  Nejedlý  Kataster  - Historický prehľad ISBN 80-85672-60-x