člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Plán akcií na rok 2015


17.III.2015
Bratislava
hotel Saffron

 
ZSVTS


Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015
Motto: 25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku


11.VI.2015
Bratislava
a
(Košice)

 


SSGK
STU

Elektronická komunikácia s verejnou správou
Odborný seminár spojený s diskusiou


14.-16.5.2015
Dolní Morava
hotel Vista
(CZ)
 


ČSGK
SSGK
SGP

 
21. MEDZINÁRODNÉ ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKÉ  GEODETICKÉ DNI 

zájazd na tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie konané v modernom kongresovom centre v prírodnej rezervácii Králický Sněžník


9.-10.9.2015
Bratislava
STÚ


Katedra geodézie
SvF STU v BA
SSGK


IPG 2015 - Laserové a obrazové skenovacie systémy v inžinierskej geodézii
Pravidelná medzinárodná konferencia s tematickým zameraním inžiniersko priemyselnú geodéziu

6.- 7.XI.2015
TRNAVA
HoliDay Inn

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


23. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

     

História podujatí

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 
2014 --- 2013 --- 2012 ---  2011
  ---   2010   --- 2009

späť