člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Plán akcií na rok 2013


5.II.2013
Bratislava

 

KMPU STU BA


Perspektívy a smerovanie znaleckého odboru geodézia a kartografia
Odborný seminár


17.IV. 2013
ZU Žilina

KG ZU v ZA
pobočka SSGK

Využitie moderných fotogrametrických metód

seminár


16. - 18. V.2013
Trenčianske Teplice


SSGK
SGP
ČSGK

SLOVENSKO - POĽSKO - ČESKÉ  GEODETICKÉ DNI
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov z oboru geodézie, katastra a kartografie


(IX).2013


pobočka GKU


Využívanie mapových služieb - geoportál

seminár

 

7.- 8.XI.2013
Žilina
 

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


21. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu


21.- 22.XI.
2013
Štrbské Pleso

 


SSGK
KGZ STU BA
 


Tatry 2013

medzinárodný odborný seminár

Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní

     

História podujatí

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 
2012 ---  2011
  ---   2010   --- 2009


I.Q. 2014
Bratislava


SSGK
ÚGKK SR


XI. MedzinárodnÚ KONFERENCIU o KATASTRI NEHNUTEĽNOSTI
Medzinárodná konferencia

     


I.Q. 2014
Bratislava


SSGK
ÚGKK SR

4. slovenské právnické dni
so zameraním na kataster nehnuteľností

konferencia