Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov  

   

 

Plán odborných akcií na rok 2011

 


  26.2.2011
Bratislava


 

Reprezentačný ples geodézie, kartografie a katastra

 


22.3.2011
 
ÚGKK SR Možnosti využitia SlovensKej Priestorovej Observačnej Služby v doprave
seminár pre mimorezortné inštitúcie

29.,30.,31.III. a 1.IV.
Košíce
Banská Bystrica
Žilina
Bratislava

   

Určenie novej národnej realizácie S-JTSK
odborné semináre

 


14. -15.IV.2011 
Piešťany


 

3. slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnuteľností
konferencia


19.- 22.V.2011
Krakow
 

Medzinárodné Slovensko-Poľsko-České geodetické dni

POĽSKO - ČESKÉ - SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
tradičné stretnutie odborníkov z oboru geodézie, katastra
a kartografie

 

 

 

12. - 13.IX. 2011
Skalica


XI. medzinárodná konferencia
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE

Závery konferencie
 

 

13.X.2011
Bratislava
 

 


Znalectvo v odbore geodézia a kartografia

odborný seminár

 

3.-4.XI.2011
Žilina
 

 


19. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu
 


24.-25.11.
2011
Tatranská
Lomnica

KGZ STU
SSGK

 TATRY 2011 -

Využitie moderných geodetických technológií v súčasných
geodetických referenčných systémoch 

   

***

 

Čo bolo uskutočnené v roku:

2010
2009

 

***