Slovenská spoločnosť geodetov
a kartografov  

   

 

Odborné akcie roku 2010

20. výročia znovuzaloženia SSGK

 


22.II.2010 

Bratislava


  SKPOS

Modernizácia služieb SKPOS 2010
odborný seminár


24.II.2010 

Žilina


  SKPOS

Modernizácia služieb SKPOS 2010
odborný seminár


25.II.2010 

Košice


  SKPOS

Modernizácia služieb SKPOS 2010
odborný seminár


13.- 15.V.2010
Tatranská Lomnica
 

Medzinárodné Slovensko-Poľsko-České geodetické dni

SLOVENSKO –  POĽSKO - ČESKÉ GEODETICKÉ DNI
tradičné stretnutie odborníkov z oboru geodézie, katastra
a kartografie

7.- 11.IX. 2010
Karlové Vary
CZ

"Zasedání 7. komise FIG - Cadastre and Land Management"
 

9.- 11.IX. 2010
Karlové Vary
hotel Thermal

CZ

Medzinárodné Slovensko-Poľsko-České geodetické dni


X. medzinárodná konferencia o katastri nehnuteľností

 

11.- 12.11.2010
Žilina
 

 

 

18. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu
 


29.XI.2010
T.Lomnica
 

 

20. rokov SSGK
konferencia


29.XI.2010
T.Lomnica
 

 

Zjazd SSGK
pravidelné rokovanie po 4. rokoch

***

 

 

***