Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Opatrenia prijímané ku Covid-19 nám neumožňuju prípravu a realizáciu tohtoročných
26.
medzinárodných poľsko - česko - slovenských geodetických dní v Lodži.
V spolupráca Stowarzyszenie Geodetów Polskich v Lodži a ČSGK
pripravila nový termín
 
27. - 29.5.2021.
 

Na 12. zjazde Českého svazu geodetu a kartografu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 8.02.2020 v Novej aule VŠB - TU Ostrava odovzdal predseda SSGK Ing. Ferianc predsedovi ČÚZK Ing. Karlovi Večeřemu Plaketu za rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, ktorú udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. 

Rok 2020 je i rokom 30. výročia založenia Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorého je SSGK spoluzakladajúcim členom. Pripravená oslava z dôvodu preventívnych hygienických opatrení je zrušená a pre divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla hľadáme nový termín.

 

8. ročník INGEO -  International Conference on Engineering Surveying & 4th SIG Symposium on Engineering Geodesy sa bude konať v Dubrovniku, CHorvátsko,
1. - 4. 4. 2020.

Organizátori sa rozhodli odložiť konferenciu INGEO & SIG2020 z dôvodu globálnej pandémie COVID-19, ktorú vyhlásila WHO, a skutočnosti, že včerajšia chorvátska vláda zakázala všetky halové podujatia s viac ako 100 účastníkmi. Musíme konať v záujme zdravia, čo je najdôležitejšie. Ďakujem za pochopenie! V nasledujúcich dňoch oznámime alternatívny termín konferencie.


 

„Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá,
či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví.“


Leonardo Da Vinci
 

       
                                         

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe