Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Život sa dostáva do pôvodných kolají a my Vás môžeme pozvať na Katedru geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá v spolupráci s Komorou geodetov a kartografov usporiada seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2020 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA (prípravný kurz pre uchádzačov). Termín konania 17. septembra 2020. Miesto konania STÚ, Svf.

V tomto roku 4. júna si  pripomíname 100. výročie od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá ako jedna z parížskych mierových zmlúv pomohla nastoliť po prvej svetovej vojne mier v Európe. Zároveň určila nové hranice Maďarska, čím stanovila aj priebeh československo-maďarskej hraničnej čiary ako základ dnešnej slovensko-maďarskej štátnej hranice. Vzhľadom na význam a charakter tohto výročia pracoviská archívov a správy štátnych hraníc MV SR v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravuju vedeckú konferenciu a výstavu 
k 100.
výročiu Trianonskej mierovej zmluvy. 

Dňa 5.5.2020 sa v mene SSGK v bratislavskom krematóriu rozlúčil Ing. Maták
s Čestným členom SSGK Ing. Jozefom Marekom, ktorý nás opustil vo veku 88 rokov. Nesmierne oceňujeme a vážime si pracovitosť a angažovanosť zosnulého člena SSGK, ktorý do posledných chvíľ pracoval pod našou hlavičkou ako hlavný editor projektu a koordinátor činnosti autorského kolektívu na súbornej viacdielnej publikácii, ktorá dokumentuje históriu „Zememeračstva, geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností na Slovensku od nepamäti po dnešok“. Táto a ďalšie publikácie si nezmazateľne oceňuje celá generácia geodetov a kartografov na Slovensku i v Čechách.  Jeho statočná a svedomitá práca, ktorou pristupoval k tomuto dielu nám bude vždy príkladom i  povzbudením a jeho pamiatku si v srdciach zachováme.

Dňa 15.4.2020 predložila predsedníčka ÚGKK SR do vlády SR "Informáciu o možnostiach skrátenia lehoty v rámci zrýchleného konania o vklade na rozhodnutie o návrhu na vklad vykonaná na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 153 z 3. apríla 2013 k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie Informačný materiál". Materiál je zatiaľ nezaradený.

Začali sme rokovanie s ČSGK o posune termínu 14. mezinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE pôvodne plánovenej na september 2020 do Olomouca na rok 2021.

Na základe opatrení prijatých Covid-19 sme  pre tohtoročné
26.
medzinárodnéh poľsko - česko - slovenské geodetické dni v Lodži.
v spolupráci s Stowarzyszenim Geodetów Polskich v Lodži a ČSGK
pripravila nový termín
 
27. - 29.5.2021.
 

Na 12. zjazde Českého svazu geodetu a kartografu, ktorý sa uskutočnil v sobotu 8.02.2020 v Novej aule VŠB - TU Ostrava odovzdal predseda SSGK Ing. Ferianc predsedovi ČÚZK Ing. Karlovi Večeřemu Plaketu za rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, ktorú udelil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. 

Rok 2020 je i rokom 30. výročia založenia Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorého je SSGK spoluzakladajúcim členom. Pripravená oslava z dôvodu preventívnych hygienických opatrení je zrušená a pre divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla hľadáme nový termín (september).

 

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

Seneca
 

       
                            

bratislavskom krematóriu

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe