člen  
"Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov"

Vydané dokumenty

2015

   Dohoda -

 Dohoda o spolupráci medzi SSGK a MFTTT

podpísaná 3.7.2015 v maďarskom Szolnoku.

 

2014

 

   Prezentácia -

 Správa o činnosti SSGK za obdobie 2011 - 2014

prednesená na 7. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 21.11.2014.

 

 

2014

 

 

Správa o činnosti SSGK za obdobie 20110 - 2014

 

2010 
 

 

 Zjazd SSGK 2010, rozhodol o aktualizácii pôvodných stanov spoločnosti.

Jednou zo zmien bolo premenovanie najvyšieho orgánu spoločnosti na Valné zhromáždenie.

STANOVY SSGK

I