člen  
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Výkonný výbor SSGK
(od 7. Valného zhromáždenia  - 21.11.2014)

lng. Dušan Ferianc EUR ING -  predseda
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. - podpredsedkyňa 
Ing. Štefan Nagy - podpredseda
členovia
Doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Daniela Navrátilová
Ing. Vladimír Nechuta

Odborné skupíny:

pre geodéziu a GNSS - Dušan Ferianc EUR ING
pre KN a PÚ - Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
pre inžiniersku geodéziu - Ing. Štefan Lukáč
pre GIS - Ing. Daniela Navrátilová

Revízna komisia:

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.  -  predseda
Ing. Anna Štrengerová
Ing. Helena Stromčeková

Pobočky Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov:

-

        


ON -line  registrácia
za člena SSGK

členské na rok 2016 - 12 €


Identifikácia SSGK

IČO: 17314453
DIČ:
2020835740   

Banka

Všeobecná úverová banka - pobočka Bratislava
Dulovo nám 1

názov účtu: SSGK
BIC: SUBASKBX
IBAN:
SK18 0200 0000 0000 1213 3062


Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľová 15

815 94  Bratislava
 
E-mail:
ssgk@ssgk.sk