Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Plán akcií na rok 2019


5.-6.3.2019
BRNO
Avanti

 

ČZGK
 


54. GID Brno
  tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov,
ktoré v trojročnom intervale organizujeme v súčinnosti s národnými štátnymi orgánmi Slovenska a Česka.


6
.-8.VI.2019
Bratislava
hotel Tatra


SSGK
SGP
ČZGK

 

 
25. MEDZINÁRODNÉ SLOVENSKO
- POĽSKO - ČESKÉ GEODETICKÉ DNI 
tradičné medzinárodné stretnutie odborníkov
z odboru geodézie, katastra a kartografie

 

7.-8.XI.
hotel LUX
BB

 KGK
 ÚGKK SR
 KS SR
 SZZ
 SSGK
 STU


27. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov, organizovaná za podpory všetkých odborných spoločností, univerzity i rezortu

     

História podujatí

 

 

Čo bolo uskutočnené v roku
 (programy, fotky, prezentácie, závery):


 2016

späť