Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vydané dokumenty

2017

  Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a KGK
obnovenie, podpísané pri príležitosti 25. geodetických dní v Trnave - 9.11.2017

 

2015

   Dohoda -

Dohoda o spolupráci medzi SSGK a MFTTT
podpísaná 3.7.2015 v maďarskom Szolnoku.

 

2014

   Prezentácia -

Správa o činnosti SSGK za obdobie
2011 - 2014

prednesená na 7. Valnom zhromaždení SSGK v Bratislave, 21.11.2014.

 

2010 
 

 

Zjazd SSGK 2010, rozhodol o aktualizácii pôvodných stanov spoločnosti.
Jednou zo zmien bolo premenovanie najvyšieho orgánu spoločnosti na Valné zhromáždenie.

 

STANOVY SSGK - 2010

I