Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Pozvánka Spolku zeměměřičů Brno na 54. geodetické informační dny, ktoré sa konajú v dňoch 5. - 6.3.2019 v Brně, Hotel AVANTI.

 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni v Bratislave budú v termíne 6.- 8. júna 2019 v kongresových priestoroch hotela Tatra.
 

Dňa 17.12.2018 Úrad pre verejné obstarávanie  nariadil kontrolovanému (Ministerstvu  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) zrušiť použitý postup zadávania zákazky
s názvom predmetu zákazky „Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“, čím prakticky zastavil možné vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v 168 KÚ na celom Slovensku na ktorých malo pracovať cez 34 geodetických firiem od roku 2019.
Proti tomuto rozhodnutiu a odôvodneniu podali spoločné vyhlásenie stavovské a odborné organizácie združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy.

Valné zhromaždenie SSGK sa konalo 23.11.2018. Pozvanie prijali najvyšší predstavitelia partnerských organizácií a to ČSGK, SGP, KGK a ZSVTS. Okrem štandardného programu, v rámci ktorého boli novelizované stanovy SSGK a voľby nových orgánov SSGK si účastníci vypočuli informácie o najnovších trendoch v technológiách GNSS a leteckého mapovania. Na záver  účastníci VZ navštívili predstavenie  Radošinského naivného divadla "To nemá chybu".

Na konci októbra sa zástupci SSGK zúčastnili v Olomouci slávnostnej konferencie, ktorú Český svaz vedeckotechnických spoločností a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval pri príležitosti 100. rokov ČSR a práce zväzov. Na konferencií bol Ing. Ferianc ocenený Plaketou za rozvoj spolupráce medzi ČSVTS a ZSVTS a SSGK dostala pamätný list k tomuto výročiu.

 

"Nikto sa nemôže vrátiť a vytvoriť nový začiatok, no každý môže začať dnes a vytvoriť nový koniec.“

Maria Robinson
 

       
                                         

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe