Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov  

 

GALILEO k 27.5.2016 rozšíril sieť družíc na obežnej dráhe Zeme na 14, čo už predstavuje polovicu z plánovaného počtu.

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia  združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Od 5. do 7.mája 2016 sa uskutočnili 22. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni v Košiciach, ktorých hlavným organizátorom bola SSGK. Na základe ohľasov môžeme konštatovať, že sa nám vydaril ďalší ročník konferencie. Za tie tieto hodnotenia chceme poďakovať všetkým účastníkom a to najmä referujúcim a dobrovoľným usporiadateľom. Pripravujeme na stránke konferencie reportáž. Pozrite si zatiaľ reportáž na stránkach SGP.

Dňa 31.5. vyšlo nové číslo časopisu VTS news, ktoré Vám odporúčame prečítať.

Dovoľujeme si Vás pozvať na najbližšie odborné akcie partnerských organizácii a to:

IX. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie,
Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016,
ktorá sa bude konať 21. až 23. septembra 2016 v Demänovskej doline, Hotel REPISKÁ***.

na seminár „Aktivity v kartografii 2016" a Kartografickú konferenciu, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2016
v Bratislave.

 

Vzhľadom na personálne výmeny sa oddialil termín pripravovaného semináru k Smernici na geodetické činnosti pri pozemkových úpravách.

 

Právě propast mezi současností a budoucností je zdrojem energie … Pokud propast neexistuje, není potřeba žádných akcí, které směřují k vizi. Ve skutečnosti, propast je tím pravým zdrojem kreativní energie.
Autor: Peter SENGE, americký vedec

        

 

 

 

Novinky

 • POZVÁNKA
 • Nové e-číslo 
  Geodetický a
  kartografický obzor

  GaKO
 • e-časopis ZSVTS VTS news
 • V sidle SSGK alebo na objednávku sú dostupné knihy
  edície "Zememeračstvo ....",
  2. KNIHA o zememeračoch,geodetoch
  4. KNIHA o mapách....
  5. KNIHA o katastri .... zememeračoch,geodetoch
  Knihy z edície je možné objednať
   
   e-mailom ssgk@ssgk.sk.
 • EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.

 Viac informácií o

      Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava
 

E-mail: ssgk@ssgk.sk  

 

 

 

 

 

 


Large Visitor Globe