Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

SSGK ako národný spoluorganizátor zahajil registráciu na už 24. ročník medzinárodných česko- slovensko - poľských geodetických dní, ktoré budú v dňoch 24.-26.5.2018. Po Varšave bude hlavné mesto českej republiky PRAHA miestom, kde sa stretnú odborníci
z troch krajín.

Vyšlo nové číslo e-časopisu VTS news aj
s reportážou o našej akcii a stave slovenskej technickej normalizácii.

Významný fyzik a popularizátor vedy Stephen Hawking, ktorý celý život trpel amyotrofickou laterálnou sklerózou a vzdoroval jej dlhých 55 rokov zomrel v spánku 14. marca 2018, teda v deň, kedy sa pred 139 rokmi narodil jeden z najvýznamnejších vedcov, taktiež fyzik Albert Einstein. Je to ešte  náhoda, že Galileo Galilei, ktorý je označovaný za otca modernej astronómie, či fyziky a zomrel 8. januára 1642, čo je presne o 300 rokov neskôr, ako sa 8. januára 1942, narodil Stephen Hawking. Náhody?
Hawkingove vízie:

  • Tvrdil, že je potrebné kolonizovať vesmír, aby ľudstvo prežilo.

  • Nebude dlho trvať a naša civilizácia sa stretne s mimozemšťanmi.

  • Umelá inteligencia je hrozbou pre ľudstvo.

  • Život po smrti neexistuje, iba rozprávka pre ľudí, ktorí sa boja neistoty.

 

"Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa k zmene"

Stephen Hawking

       
     

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe