Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

24. ročník medzinárodných česko - slovensko - poľských geodetických dní, ktoré boli v dňoch 24.-26.5.2018 v Prahe sa zúčastnilo zo Slovenska 30 účastníkov. I touto cestou ďakujeme Vám za účasť a  prípravu kvalitných hlavných aj študenstských referátov za Slovensko. Jubilejné 25. medzinárodné  slovensko - poľsko - české geodetické dni bude v druhej polovici mája 2019 hostiť Bratislava.

Po letných dovolenkách plánujeme uskutočniť v Košiciach odborný seminár zameraný na problematiku legislatívy pri pozemkových úpravách.

V termín 8.-9.11.2018 sa uskutočnia v Banskej Bystrici, hotel LUX, Slovenské geodetické dni, ktorých odborným garantom sú všetky odborné spoločnosti, komora i ÚGKK SR.

Hotel NIVY bude 23.11.2018 miestom  Valného zhromáždenia SSGK. Okrem štandartného programu a volieb nových orgánov si v odbornom programe pripomenieme aj 100. výročie vzniku Československa. Dúfame, že sa nám podarí vybaviť i príjemný kultúrny program.

Vyšlo nové číslo e-časopisu VTS news aj
s reportážou o našej akcii a stave slovenskej metrológie.

"Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa k zmene"

Stephen Hawking

       
     

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe