Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Ešte máte možnosť prijať pozvanie k registrácii na 12. konferenciu o katastri nehnuteľností, ktorá sa bude konať teraz v Českej republike v rámci 53.geodetických informačných dní v Brne a to 28.2.-1.3.2018. Registrácia je cez stránky konferencie.

Konečne bol ponúknutý účastníkom z 13. medzinárodnej konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE konanej v Košiciach 21. a 22.9.2017 elektronický zborník vrátane záverov a odporúčaní, ktoré účastníci konferencie na základe prezentovaných príspevkov a diskusie k nim prijali  štruktúrované a zoradené v troch blokoch. Vzhľadom na odlišnú legislatívnu úpravu primárnych a sekundárnych právnych predpisov najmä v oblasti geodetických a kartografických činností vo výstavbe v ČR a SR.

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 sa bude konať v predvečer Dňa inžinierov a to 15. marca 2018
v kongresovom hotely Centrum v Košiciach. Odborný program je koncipovaný myšlienkou "
Inžinieri a technici v inovačnom procese". V rámci programu budú odovzdané i ocenenia ZSVTS vybraným členom z členských organizácií ZSVTS. Za SSGK boli nominovaní traja členovia. Pozvánka. Registrácia je možná i cez SSGK.

 Praha v dňoch 24.-26.5.2018 bude hostiť  24. medzinárodné česko- slovensko -poľské geodetické dni.

 

 

"Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej."
M. Leško

       
     

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Viac informácií o

  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe