Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov člen

Vitajte na stránkach SSGK
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov je  dobrovoľná, nepolitická, profesná, nezávislá  organizácia združujúca najmä geodetov, kartografov a odborníkov z geovied, bez rozdielu a úrovne vzdelania, profesnej  špecializácie pôsobiacich v štátnych organizáciach, komerčnom sektore, školstve i na univerzitnej pôde.

Valné zhromaždenia SSGK sa konalo 23.11.2018. Pozvanie prijali najvyšší predstavitelia partnerských organizácií a to ČSGK, SGP, KGK a ZSVTS. Okrem štandardného programu v rámci ktorého boli novelizované stanovy SSGK a voľby nových orgánov SSGK si účastníci vypočuli informácie o najnovších trendoch v technológiách GNSS a leteckého mapovania. Na záver  účastníci VZ navštívili predstavenie  Radošinského naivného divadla "To nemá chybu".

Na konci októbra sa zástupci SSGK zúčastnili v Olomouci slávnostnej konferencie, ktorú Český svaz vedeckotechnických spoločností a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval pri príležitosti 100. rokov ČSR a práce zväzov. Na konferencií bol Ing. Ferianc ocenený Plaketou za rozvoj spolupráce medzi ČSVTS a ZSVTS a SSGK dostala pamätný list k tomuto výročiu.

 

Na základe konanie majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku v máji 2019 a to  v Bratislave a Košiciach sme zvolili nový termín na jubilejné
 25. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni
v Bratislave
a to v termíne 6. - 8. júna 2019
v kongresových priestoroch hotela Tatra.

Vyšlo 3.číslo e-časopisu VTS news zamerané aj na oblasť geodézie a kartografie.

 

,„Osoby, ktoré v sebe úplne zničili všetky možnosti vývoja k progresívnej orientácii, úplne stratili možnosť slobodnej voľby - v tomto prípade voľby progresu.“

Erich Fromm
 nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik

 

       
                                         

 

Ak potrebujete ubytovanie, kanceláriu v Košiciach ponúkame využiť zariadenie ZSVTS KONGRESOVÝ HOTEL CENTRUM, kde členovia SSGK majú nárok i na zľavu z cien služieb.
 

  • Získajte EUR ING -  Euroinžinier –  označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe
    a vo svete.


 Vi  Kontakt - Naša adresa

Výkonný výbor SSGK
Koceľova 15

815 94  Bratislava

     

Large Visitor Globe